כל הפוסטים בשאיבות ביוב, פתיחת סתימות ביוב, עבודות ביוב